Akte van verdeling

​Een document dat wordt opgemaakt als goederen moeten worden verdeeld. Dit kan bijv. gaan om een woning. Aan wie wordt de woning toebedeeld en wie moet er worden uitgekocht? Vaak wordt gedacht dat deze akte alleen moet worden opgemaakt bij het beëindigen van een...

Verklaring van erfrecht

Een Verklaring van Erfrecht (VVE) dient te worden opgesteld om de nalatenschap, de erfenis, van een overledene te kunnen afwikkelen. Een notaris verklaart in een VVE wie de erfgenamen van een overledene zijn en wie er precies over de nalatenschap mag beschikken. Dit...

Wat te doen bij het overlijden van een dierbare?

Indien een dierbare overlijdt zijn er veel zaken die geregeld moeten worden. Wat is belangrijk en wat kan er wachten? Iedere beslissing heeft gevolgen, het is dus belangrijk om duidelijkheid te hebben. Ten eerste is het belangrijk om niet direct banken en andere...