Een ‘som ineens’

Een som ineens is een bedrag waarop na het overlijden van een ouder een beroep op kan worden gedaan als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Ideaal om een scheve verhouding na het overlijden van de betreffende ouder alsnog recht te trekken. Twee varianten van de...