Schenken op papier en de belasting-waaier

Wanneer we belasting willen besparen wordt de schenking vaak vergeten, maar waarom? Belasting besparen willen we allemaal en het liefst de gehele waaier aan belastingen, dus de erfbelasting, de schenkbelasting, de inkomstenbelasting, maar ook de eigen bijdrage WLZ....