Nut en noodzaak van de verklaring van erfrecht

Wanneer iemand overlijdt dient er een verklaring van erfrecht te worden opgemaakt, maar is dit nu wel echt nodig en is er sinds 2003 nog wel een noodzaak hiertoe? Waarvoor dient de verklaring van erfrecht? Na een overlijden worden door de bank de rekeningen...

Wat te doen bij het overlijden van een dierbare?

Indien een dierbare overlijdt zijn er veel zaken die geregeld moeten worden. Wat is belangrijk en wat kan er wachten?Iedere beslissing heeft gevolgen, het is dus belangrijk om duidelijkheid te hebben. Ten eerste: het is belangrijk om niet direct banken en andere...

Een ‘som ineens’

Een som ineens is een bedrag waarop na het overlijden van een ouder een beroep op kan worden gedaan als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Ideaal om een scheve verhouding na het overlijden van de betreffende ouder alsnog recht te trekken. Twee varianten van de...

Moet ik als samenwoner iets regelen?

Helaas is er voor samenwoners niets wettelijk geregeld. Zij vallen buiten iedere standaard wettelijke regeling. Om voor de erfbelasting, de inkomstenbelasting en het pensioen gelijk te worden beschouwd als gehuwden dienen SAMENWONERS een samenlevingsovereenkomst te...