U krijgt slechts één kans: Kies de juiste aanvaarding van een nalatenschap (erfenis)

Indien iemand onder bewind is gesteld, is het voor deze persoon niet meer mogelijk om zelfstandig financiële beslissingen te nemen. De bewindvoerder, die overigens is benoemd door de rechtbank, is de aangewezen persoon die de financiële beslissingen mag nemen. Onder deze financiële beslissingen valt ook de aanvaarding van een nalatenschap.

Het aanvaarden van een nalatenschap kan namelijk op een drietal manieren. Men kan een nalatenschap zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen.

Het zuiver aanvaarden houdt feitelijk in dat je erfgenaam bent en jouw aandeel in de erfenis krijgt, zonder voorwaarden. Je wordt ook hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele schulden. Indien men verwacht dat er meer schulden zijn dan baten zal men niet zuiver willen aanvaarden, maar liever beneficiair. Beneficiair aanvaarden houdt in dat men wel erfgenaam wordt voor een bepaald aandeel in de erfenis, maar dat wanneer er meer schulden zijn dan baten men hiervoor niet aansprakelijk is.

Nu is het zo dat menig bewindvoerder en jurist van mening is dat een bewindvoerder een nalatenschap slechts beneficiair kan aanvaarden voor de onder bewind gestelde en dat zuivere aanvaarding of verwerping wettelijk gezien niet tot de mogelijkheden behoort. Deze denkwijze is niet correct en kan grote negatieve gevolgen hebben.

Indien een onder bewind gestelde in staat is om zijn of haar wil te bepalen, dan mag de bewindvoerder met toestemming de erfenis namens de onder bewind gestelde zuiver aanvaarden. Is de onder bewind gestelde niet in staat om toestemming te geven of weigert hij/zij dat, dan moet de bewindvoerder de erfenis namens de onder bewind gestelde beneficiair aanvaarden. Verwerpen van de erfenis mag de bewindvoerder alleen met machtiging van de kantonrechter.

Het verwerpen of zuiver aanvaarden is dus onder omstandigheden welzeker mogelijk. Het belang hiervan? Indien een nalatenschap beneficiair wordt aanvaard dan zijn hier griffiekosten mee gemoeid én dient de nalatenschap te worden afgewikkeld conform diverse formele regels (dit noemen we de vereffeningsprocedure). De kosten van deze procedure kunnen hoog oplopen, waardoor de nalatenschap in waarde afneemt. Hierdoor blijft er voor de erfgenamen, waaronder de onder bewind gestelde, veel minder erfenis over en dat terwijl het eigenlijk de taak is van de bewindvoerder om ervoor te zorgen dat de onder bewind gestelde een zo groot mogelijk erfdeel ontvangt.