Akte van verdeling

​Een document dat wordt opgemaakt als goederen moeten worden verdeeld. Dit kan bijv. gaan om een woning. Aan wie wordt de woning toebedeeld en wie moet er worden uitgekocht? Vaak wordt gedacht dat deze akte alleen moet worden opgemaakt bij het beëindigen van een...

Verklaring van erfrecht

Een Verklaring van Erfrecht (VVE) dient te worden opgesteld om de nalatenschap, de erfenis, van een overledene te kunnen afwikkelen. Een notaris verklaart in een VVE wie de erfgenamen van een overledene zijn en wie er precies over de nalatenschap mag beschikken. Dit...

Wat te doen bij het overlijden van een dierbare?

Indien een dierbare overlijdt zijn er veel zaken die geregeld moeten worden. Wat is belangrijk en wat kan er wachten? Iedere beslissing heeft gevolgen, het is dus belangrijk om duidelijkheid te hebben. Ten eerste is het belangrijk om niet direct banken en andere...

Schenken of nalaten?

In een TESTAMENT kan een GOED DOEL worden opgenomen. Als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan hoeft het GOEDE DOEL hierover géén Erfbelasting te betalen. Tijdens uw leven kunt u (ook al) iets SCHENKEN aan een GOED DOEL Als er aan bepaalde voorwaarden wordt...

Erkenning en gezag van kinderen

“Gezamenlijk gezag is geen gift, maar een recht.” Ik heb voor mijn kinderen de erkenning geregeld bij de gemeente. Ook hebben ze mijn achternaam, maar toch heb ik niets te zeggen over mijn kinderen. Hoe kan dat? Veel mensen denken dat wanneer een kind wordt geboren en...