Van JUBELTON naar KARTON??

Van jubelton naar karton?? De Jubelton, ook wel bekend als de verhoogde vrijstelling tot € 106.671. Een mooi bedrag dat “belastingvrij” kan worden geschonken aan iedereen die de leeftijd van 40 nog niet heeft bereikt. Uiteraard moet dit bedrag worden gebruikt voor de...

Grote problemen met het Levenstestament

Steeds meer mensen maken tegenwoordig een levenstestament. Een belangrijk document dat regelt wie er alles namens u mag regelen, wanneer u onverhoopt wilsonbekwaam zou worden of wanneer u zaken niet zelf buiten de deur kunt regelen omdat u bijvoorbeeld een gebroken...

Schenken op papier en de belasting-waaier

Wanneer we belasting willen besparen wordt de schenking vaak vergeten, maar waarom? Belasting besparen willen we allemaal en het liefst de gehele waaier aan belastingen, dus de erfbelasting, de schenkbelasting, de inkomstenbelasting, maar ook de eigen bijdrage WLZ....

Nut en noodzaak van de verklaring van erfrecht

Wanneer iemand overlijdt dient er een verklaring van erfrecht te worden opgemaakt, maar is dit nu wel echt nodig en is er sinds 2003 nog wel een noodzaak hiertoe? Waarvoor dient de verklaring van erfrecht? Na een overlijden worden door de bank de rekeningen...

Wat te doen bij het overlijden van een dierbare?

Indien een dierbare overlijdt zijn er veel zaken die geregeld moeten worden. Wat is belangrijk en wat kan er wachten?Iedere beslissing heeft gevolgen, het is dus belangrijk om duidelijkheid te hebben. Ten eerste: het is belangrijk om niet direct banken en andere...