Een som ineens is een bedrag waarop na het overlijden van een ouder een beroep op kan worden gedaan als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Ideaal om een scheve verhouding na het overlijden van de betreffende ouder alsnog recht te trekken.

Twee varianten van de som ineens:

1. KOSTEN VAN VERZORGING EN LEVENSONDERHOUD/STUDIE
Indien een ouder komt te overlijden en een kind kan niet voorzien in zijn levensonderhoud en verzorging, dan kan er een beroep worden gedaan op een som ineens. Uiteraard zijn er wel enkele eisen waaraan moet worden voldaan, namelijk:

Als de ouder een echtgenoot achterlaat (logisch want artikel 4:13 BW bepaalt dat de langstlevende ongestoord moet kunnen voortleven);
Als een erfgenaam de last krijgt opgelegd om in de zorg voor dit kind te voorzien;
Er moet een behoefte zijn (dus als het kind zelf vermogend is dan is er geen sprake van behoefte)

Belangrijk: deze som ineens gaat wel vóór op de legitieme portie!

2. EEN VERGOEDING VOOR VERRICHTE ARBEID
Indien een kind voor een langere periode voor een ouder arbeid heeft verricht en daar nooit een redelijke vergoeding voor heeft gehad, dan kan dit kind een beroep doen op een som ineens. Het betreft hier een kind (ook pleeg- of stiefkind) die arbeid heeft verricht in het huishouden van de overledene, zonder hiervoor ooit een “passende” beloning te hebben ontvangen. Dit kan niet zo maar door ieder kind worden gedaan. Het moet hier namelijk gaan om arbeid waarvoor normaalgesproken betaald wordt. Er moet ook een opoffering tegenover staan, namelijk door deze arbeid te verrichten is het niet mogelijk deze dagen zelf elders (betaald) te gaan werken of een deel van de carrière moet worden opgegeven.

HOE DOE JE BEROEP MAKEN OP EEN SOM INEENS?

Dit moet worden gedaan door een kind zelf en wel binnen een termijn van negen maanden na het overlijden van de betreffende ouder. Dit beroep kan echter niet worden gedaan als de andere ouder nog in leven is!

Een som ineens is dus niet een clausule die in een testament staat, maar is net zoals de legitieme portie en de wilsrechten een instrument om een scheve verhouding na het overlijden van de betreffende ouder alsnog recht te trekken.