“Gezamenlijk gezag is geen gift, maar een recht.”

Ik heb voor mijn kinderen de erkenning geregeld bij de gemeente. Ook hebben ze mijn achternaam, maar toch heb ik niets te zeggen over mijn kinderen. Hoe kan dat?

Veel mensen denken dat wanneer een kind wordt geboren en het kind de achternaam van de vader draagt er ook automatisch sprake is van gezag. Dit klopt slechts voor iemand die gehuwd is of een geregistreerd partnerschap aangegaan is. Indien men dus niet is getrouwd, dan gaat dit niet op…

Even uitleggen:
We hebben twee verschillende rechtshandelingen, namelijk ‘de erkenning’ (van de ongeboren vrucht) en ‘de gezags-aanvraag’.

Erkenning
Door erkenning ontstaat juridisch ouderschap. Dit betekent dat jij juridisch de vader bent van het kind. Dit betekent trouwens niet dat jij ook de biologische vader bent van het kind. Erkenning betekent dat je aansprakelijk wordt voor het kind en dat je dient bij te dragen in de kosten van het onderhoud van dit kind, dus ook kinderalimentatie zul je hierdoor verschuldigd zijn. Aan de andere kant heb je hierdoor ook recht om je kind te zien en is het kind automatisch jouw erfgenaam.

Lijkt dit voldoende?
Bedenk je dan dat door slechts de erkenning je alleen recht hebt op omgang met je kind, maar niet dat je het recht hebt het kind te verzorgen en op te voeden. Mocht de moeder met het kind willen verhuizen naar de andere kant van het land (of zelfs naar het buitenland) dan kun je hier niets tegen doen.

Gezag
Door het aanvragen van ‘het gezag’ wordt door de vrouw en de man het gezag gedeeld. Je krijgt als vader dezelfde rechten die de vrouw automatisch heeft. Je hebt dus ook het recht het kind op te voeden en beslissingen te nemen. De ouders dienen dan alle beslissingen samen te nemen.

Gezag en voogdij
Gezag en voogdij zijn twee verschillende juridische begrippen. Voogdij kan in beginsel niet bestaan naast gezag. Gezag is slechts voorbehouden aan een ouder, terwijl voogdij kan worden gegeven aan een ander persoon. Toch vormt ook de voogdij een belangrijk verschil bij personen mèt en zónder gezag. Indien je namelijk geen gezag hebt, dan kun je in je testament niet rechtsgeldig een voogd aanwijzen die bij jouw overlijden het kind gaat opvoeden.

Huwelijk
Indien men gehuwd is dan is dit gezag automatisch geregeld. Wordt een kind geboren en de ouders zijn getrouwd, dan gaat de wet er vanuit dat beide ouders de juridische ouder zijn en regelt de wet dat beide ouders evenveel te zeggen hebben over het kind (gezamenlijk gezag).

Gehuwden hoeven dus helemaal niets te doen. Het gevaar hiervan is nu dat men denkt dat dit voor iedereen zo is.

Samenwonen
Voor samenwoners is dit dus niet geregeld. Het kind is zonder erkenning bijvoorbeeld geen erfgenaam, krijgt niet de achternaam van de man en de man heeft geen recht op omgang met het kind. Zonder het regelen van het gezag heeft de man ook geen recht op het nemen van beslissingen en mag hij het kind niet opvoeden.

Meer informatie gewenst? Bel, mail of vul het contactformulier in.