Kosten

Kosten voor de Erfrechtinfo dienstverlening zijn natuurlijk afhankelijk van welke dienst(en) u gebruik wenst te maken.

De vakspecialisten bieden u altijd eerst kosteloos informatie. Stel gerust alle vragen die u heeft. Indien u een notariële akte wenst op te stellen kunnen wij binnen ons notarisnetwerk kijken wie dit goed en op korte termijn zou kunnen doen, waarbij wij natuurlijk de akten controleren en er voor zorgendragen dat de clausules zorgvuldig en toekomstbestendig omschreven staan in uw akte.  Vooraf krijgt u een eerlijk en transparante tarief aangeboden. Zo komt u nooit voor verrassingen te staan. Onderhandse akten stellen wij zelf voor u op.

Erfrechtinfo werkt op basis van een:
1 ) een vooraf overeengekomen uurtarief
2 ) vast tarief en
3 ) all-in tarief

Wat kunnen of mogen wij voor u betekenen?

Aanmelden presentaties

Wilt u een presentatie bijwonen?

Dit kan via ons aanmeldformulier.

Contact

Erfrechtinfo
Antwoordnummer 1771
1950 VB  Velsen-Noord

085 - 0 60 10 70

Presentaties

Erfrechtinfo organiseert informatiebijeenkomsten 'in begrijpelijke taal', die u kosteloos kunt bijwonen. Erfrechtinfo: 'Een begrip op 't gebied van Erfrecht'