Levenstestament

In een levenstestament legt u vast wie er namens u financiële en medische beslissingen mag nemen, als u dat zelf niet meer kunt of (tijdelijk) niet meer wilt.

Regie in eigen hand houden

In een levenstestament laat u niets aan het toeval over. Er kunnen omstandigheden zijn dat u zelf, tijdelijk of permanent, geen beslissingen (meer) kunt nemen. Denk aan een langdurig of regelmatig verblijf in het buitenland, een opname in een revalidatiecentrum, als iemand een hersenbloeding heeft gekregen of dement aan het worden is. U wijst nu u nog wilsbekwaam bent alvast iemand aan, die namens u belangrijke beslissingen mag nemen. Bij beslissingen op financieel gebied maar ook op medisch gebied kan deze aangewezen persoon u vertegenwoordigen.

U kunt natuurlijk ook voor verschillende onderdelen andere mensen aanwijzen. Erfrechtinfo denkt graag met u mee.

Maatwerk

Het samenstellen van een levenstestament is echt maatwerk. Ieder mens heeft immers weer andere persoonlijke voorkeuren en wensen. Het is belangrijk dat een levenstestament weloverwogen tot stand komt. Erfrechtinfo biedt hulp bij het zorgvuldig samenstellen van deze belangrijke notariële akte.

WLZ (Wet Langdurige Zor​g)

Door precies de juiste dingen op te nemen in een levenstestament, kunt u er voor zorgen dat uw spaargeld te zijner tijd niet naar de zorginstelling/overheid gaat maar alvast naar uw kinderen/erfgenamen over kan gaan. Als u dus niet uw huis wilt opeten.

Neem contact met ons op, dan gaan we uw persoonlijke situatie gewoon eens bekijken.

Volmacht versus Levenstestament

Een gewone volmacht is iets anders dan de notariële volmacht in een levenstestament. U heeft misschien van een dierbare een bancaire volmacht gekregen zodat u het financieel beheer voor deze persoon kunt voeren. Echter: het is vaak niet bekend dat als deze persoon wilsonbekwaam is geworden, deze volmacht dan niet meer gebruikt mag worden. Terwijl de volmacht dan juist gewenst is. Een gewone volmacht staat bovendien niet ingeschreven in het centraal levenstestament register (CLTR) en de gewone volmacht wordt niet door alle banken, overheidsinstellingen etcetera erkend en/of geaccepteerd. Ook staat er niets in opgenomen over medische zaken. De oplossing voor al deze zaken is er medio 2010 gekomen in de vorm van het levenstestament.

Drie onderdelen

Het levenstestament bestaat uit drie onderdelen: de algehele notariële volmacht, de medische volmacht en u kunt ook wilsverklaringen opnemen. U wordt de volmachtgever en degene die u aanwijst als beslissingsbevoegde is de volmachtnemer.

Beperkingen

Het is mogelijk om verschillende beperkingen op te nemen om het risico op fraude te verkleinen en u bepaalt uiteraard zelf wanneer precies de volmacht in mag gaan.

Second Opinion

Heeft u al een gewone volmacht of een levenstestament?
Zullen we samen eens naar uw huidige volmacht/ levenstestament kijken?

Contact

Erfrechtinfo
Antwoordnummer 1771
1950 VB Velsen-Noord

085 - 0 60 10 70

info@erfrechtinfo.com

Contact

Erfrechtinfo
Antwoordnummer 1771
1950 VB  Velsen-Noord

085 - 0 60 10 70

Presentaties

Erfrechtinfo organiseert informatiebijeenkomsten 'in begrijpelijke taal', die u kosteloos kunt bijwonen. Erfrechtinfo: 'Een begrip op 't gebied van Erfrecht'