Erfrecht info is er voor iedereen die IN BEGRIJPELIJKE TAAL hulp, advies en/of begeleiding wenst op juridisch en belastingtechnisch gebied en in het bijzonder op het gebied van ERFRECHT... Wij zijn zeven dagen per week telefonisch bereikbaar op 085 - 0 60 10 70 voor vragen en voor het reserveren van stoelen op één van onze altijd kosteloos bij te wonen PRESENTATIES... U kunt ons ook mailen op info@erfrechtinfo.com

Levenstestament

In een Levenstestament legt u vast WIE er namens u financiële en medische beslissingen mag nemen, als u dat zelf niet meer kunt

Regie in eigen hand houden
In een levenstestament laat u niets aan het toeval over. Er kunnen omstandigheden zijn dat u zelf, tijdelijk of permanent, geen beslissingen (meer) kunt nemen. Denk aan een langdurig of regelmatig verblijf in het buitenland, een opname in een revalidatiecentrum, als iemand een hersenbloeding heeft gekregen of dement aan het worden is. U wijst nu u nog WILSBEKWAAM bent alvast iemand aan, die namens u belangrijke beslissingen mag nemen. Bij beslissingen op financieel gebied maar ook op medisch gebied kan deze aangewezen persoon u vertegenwoordigen. U kunt natuurlijk ook voor verschillende onderdelen andere mensen aanwijzen. Erfrecht info denkt graag met u mee. 

Maatwerk
Het samenstellen van een levenstestament is echt maatwerk. Ieder mens heeft immers weer andere persoonlijke voorkeuren en wensen. Het is belangrijk dat een levenstestament weloverwogen tot stand komt. Erfrecht info biedt hulp bij het zorgvuldig samenstellen van deze belangrijke notariële akte.

WLZ (Wet Langdurige Zor​g)
Door precies de juiste dingen op te nemen in een levenstestament, kunt u er voor zorgen dat uw spaargeld te zijner tijd NIET naar de zorginstelling/overheid gaat maar alvast naar uw kinderen/erfgenamen over kan gaan. Als u dus NIET uw huis wilt opeten… 
Neem contact met ons op, dan gaan we uw persoonlijke situatie gewoon eens bekijken. 

Volmacht versus Levenstestament
Een gewone volmacht is iets anders dan de notariële volmacht in een levenstestament. U heeft misschien van een dierbare een bancaire volmacht gekregen zodat u het financieel beheer voor deze persoon kunt voeren. Echter: het is vaak niet bekend dat ALS deze persoon WILSONBEKWAAM is geworden, deze volmacht dan niet meer gebruikt mag worden. Terwijl de volmacht dan juist gewenst is. Een gewone volmacht staat bovendien niet ingeschreven in het centraal levenstestament register (CLTR) en de gewone volmacht wordt niet door alle banken, overheidsinstellingen etcetera erkend en/of geaccepteerd. Ook staat er niets in opgenomen over medische zaken. De oplossing voor al deze zaken is er medio 2010 gekomen in de vorm van het levenstestament.

Drie onderdelen
Het levenstestament bestaat uit drie onderdelen: de algehele notariële volmacht, de medische volmacht en u kunt ook wilsverklaringen opnemen. 
U wordt de volmachtgever en degene die u aanwijst als beslissingsbevoegde is de volmachtnemer.

Beperkingen
Het is mogelijk om verschillende beperkingen op te nemen om het risico op fraude te verkleinen en u bepaalt uiteraard zelf wanneer precies de volmacht in mag gaan.

Second Opinion
Heeft u al een gewone volmacht of een levenstestament?
Zullen we samen eens naar uw huidige volmacht/ levenstestament kijken?

Neem contact met ons op +31 85 0 60 10 70
error: Onze teksten zijn beschermd tegen kopiëren!