De KNB is geschokt door het bericht van Pels Rijcken dat voormalig notaris Frank Oranje fraude heeft gepleegd. De beroepsorganisatie vindt het onbestaanbaar en onbegrijpelijk. Wat is er hier aan de hand?

In 2019 is de FIOD een onderzoek gestart naar de miljoenen fraude. In 2020 is dit binnen het kantoor bekend geworden, maar met alle nodige moeite “stil” gehouden. Afgelopen week, na een “doofpot poging” van ruim zes maanden heeft het kantoor naar buiten gebracht dat er sprake is van fraude.

Pels Rijcken en de KNB
Pels Rijcken is ’s Lands advocaat en Frank Oranje is naast boegbeeld van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en partner van Pels Rijcken ook een belangrijk lid van een commissie van deze KNB. Het kantoor Pels Rijcken wordt door de Staat der Nederlanden én door deze notariële beroepsorganisatie ingeschakeld voor rechtszaken.

Meten met twee standaarden
Het betreft hier een meten met twee standaarden. Wanneer een notaris aan de derdengelden rekening zit volgt er altijd oneervol ontslag en wordt deze betreffende notaris aan de spreekwoordelijke schandpaal genageld, hetgeen menig kantoor reeds fataal is geworden. Met het kantoor van Pels Rijken is het anders: zij zijn ’s Lands advocaat én worden ingehuurd door de KNB. Nee, dit kantoor wordt sinds 2019 een hand boven het hoofd gehouden.

Doofpot?
Een goed politicus weet hoe te reageren. Eerst ontkennen, in tweede instantie zeggen geschokt te zijn en tenslotte beweren dit nooit geweten te hebben. De KNB zit thans in de tweede fase en is erg geschokt, maar klopt dit wel? Is het niet vreemd te noemen dat de FIOD, het BFT en alle andere instanties die onderzoek doen en deden geen melding hebben gedaan aan de KNB, zoals dit normaliter wel gebeurt? En dan Pels Rijcken, hebben zij deze hele affaire niet minstens een half jaar voor zich gehouden en hun beroepsorganisatie in het duister laten tasten? Indien dit zo is, dan dient de KNB per ommegaande alle banden met dit kantoor te verbreken, maar daarvan is geen sprake. Of is het dan zo dat de KNB allang wist van deze miljoenen fraude en heeft meegespeeld aan deze doofpot oplossing? En hoe zit dit met de regering? Doen zij gezellig mee? Volgens minister Grapperhaus was er namelijk geen sprake van fraude van overheidsgeld, maar binnen een half uur na zijn verklaring kwam al naar buiten dat het hier wel degelijk ook gemeenten en provincies betreft.

10, 20, 30, of 40 miljoen?
Kijken we iets verder, dan valt al snel op dat Pels Rijcken de miljoenen gaat betalen uit eigen zak, maar voor dit soort gevallen is sinds enkele jaren een garantiefonds in het leven is geroepen. Pels Rijcken maakt hiervan geen gebruik en betaalt alles zelf terug. Is dit omdat het hier niet gaat om tien miljoen, maar een veelvoud hiervan? Een ruwe schatting is dat er in het garantiefonds zo’n veertig miljoen zit. Indien het fraudebedrag een veelvoud hiervan betreft zou het garantiefonds leeg raken, hetgeen vragen zou oproepen. Zit hier dan toch nog een luchtje aan?

Bestuur
Dan volgt logischerwijs de vraag of het kantoor van Pels Rijcken wel conform de juiste richtlijnen wordt bestuurd? Is er hier dan geen ‘vier ogen principe’ gehanteerd of een ‘twee handtekeningen’ systeem? Dit zijn namelijk belangrijke punten waar het Bureau Financieel Toezicht (BFT), maar ook de accountant -Mazars- iedere keer op moeten zijn teruggekomen. Mijn voorzichtige vermoeden is dat dit niet op orde is. Maar moeten we dit dan maar goed vinden? Nee, want nogmaals: het betreft hier ’s landsadvocaat en het boegbeeld van de KNB. Zij werken voor de Staat der Nederlanden én voor de burgers en worden hier vorstelijk voor betaald (ruim 25 miljoen per jaar). Maar dit “kleine” bedrag was blijkbaar nog niet voldoende.

Schuld?
In eerste instantie hebben ze gemeld dat de fraude slechts Oranje betrof, maar de Deken denkt hier anders over en nu is er een nader onderzoek ingesteld. Dit zaakje stinkt en het heeft er de schijn van dat meerdere organisaties hierbij betrokken zijn en/of er al vanaf wisten. Pels Rijcken zelf is niet direct een betrouwbaar kompas om op te varen als we kijken naar de toeslagenaffaire en hiermee direct samenhangende andere civielrechtelijke procedures, waarin ’s lands advocaat aantoonbaar liegt dat het gedrukt staat. De diverse misstappen van Frank Oranje in de ‘A World Online -affaire hebben hem ook geen windeieren gelegd, maar zijn hem wel “vergeven” door Pels Rijcken.

KNB
Terugkomende op de KNB. Deze beroepsorganisatie blijft een corrupt systeem faciliteren, waarin notarissen grote bedragen van burgers kunnen verduisteren en zij werken mee, zo lijkt, aan het verbergen hiervan.

De voorzitster van de KNB, mevrouw Annerie Ploumen, vraagt zich vrijdag in haar wekelijkse nieuwsbrief af wat er hier fout is gegaan en hoe dit kon gebeuren. Uiteraard begrijp ik dat je geschokt moet reageren, maar is onnozelheid ook al een politiek-juridische gewoonte geworden? In dezelfde nieuwsbrief vraagt deze voorzitster zich af hoe dit eigenlijk zit bij haar eigen kantoor en of dit op haar kantoor ook had kunnen gebeuren? Is deze vrouw nu echt zo dom als ze pretendeert te zijn of is het zo dat het hele derdengelden gebeuren bij de notaris met alle ‘checks and ballances’ slechts een wassen neus is en worden we allemaal bedonderd door het notariaat met het idee dat ons geld “veilig” staat? En hoe is het mogelijk dat een organisatie als de KNB anderen “de maat neemt” zèlf niet weet hoe de eigen organisatie in elkaar zit?

Dat Pels Rijcken wel gevoel voor humor heeft zien we terug in het interne opleidingsprogramma, dat luistert naar de naam ‘verrijcking’!!

Wordt de dief gecontroleerd door de dief? Wordt er door stelselmatige leugens misbruik gemaakt van overheidsgeld?

Is uw geld dat op de derdenrekening staat wel echt veilig?

Heeft u de antwoorden?

Wij niet! Maar de oplossing hebben wij wel.

Wij zijn er voor u met controle op de notaris van A tot Z.

Wij leiden u door het alsmaar mistiger wordende grillige landschap van notariële diefstal en koninklijke verrijcking.