Helaas is er voor samenwoners niets wettelijk geregeld. Zij vallen buiten iedere standaard wettelijke regeling.

Om voor de erfbelasting, de inkomstenbelasting en het pensioen gelijk te worden beschouwd als gehuwden dienen SAMENWONERS een samenlevingsovereenkomst te hebben en langer dan zes maanden op hetzelfde adres te staan ingeschreven. Om echter van elkaar te kunnen erven dienen zij een testament te hebben opgemaakt. Ook dienen zij iets overeen te komen met betrekking tot medische handelingen.

(OOK) NOTARISSEN WETEN VAAK NIET HOE HET PRECIES ZIT

Dat de samenwoners zelf door de bomen het bos niet meer zien is geheel begrijpelijk, maar dat het gros van de notarissen het ook niet begrijpen is wel zorgelijk te noemen (zie artikel “het verblijvensbeding maakt meer kapot dan je lief is”)

VERBLIJVENSBEDING

Als samenwoners dien je inderdaad een samenlevingsovereenkomst te maken. Zonder deze overeenkomst is er niets geregeld en is er bijvoorbeeld ook geen verblijvensbeding. En juist dit laatste beding is van belang wanneer de eerste partner overlijdt. Bij een overlijden bepaalt de wet namelijk dat de ouders, broers en zusters erfgenaam zijn. De helft van de woning gaat dus naar de familie, waardoor de woning zal moeten worden verkocht. Door het verblijvensbeding wordt dit voorkomen en wordt geregeld dat alle gezamenlijke goederen (dus oa de woning) naar de partner gaan. Echter de privégoederen, spaargelden etc gaan hiermee niet over op de partner. Hiervoor is echt een TESTAMENT nodig.

TESTAMENT

Een testament is niet alleen nodig om elkaar tot erfgenaam te benoemen, maar is ook nodig om de partner te kunnen beschermen tegen de kinderen. Indien samenwoners namelijk ook kinderen hebben, dan zijn deze kinderen de enig wettelijke erfgenamen. Het verblijvensbeding werkt (volledig) niet ten opzichte van kinderen, waardoor alles alsnog fout loopt.

Naast het testament doen samenwoners er verstandig aan om een LEVENSTESTAMENT op te maken, waarin zij onder andere regelen wie alles op medisch en financieel gebied mag regelen indien zij wilsbekwaam worden. Maken zij geen levenstestament dan zijn het de wettelijk erfgenamen die alles zullen regelen.

Als samenwoners doe je er dus verstandig aan om alles goed te regelen. Maar uiteraard is er niet altijd behoefte aan een samenlevingsovereenkomst, testamenten en levenstestamenten. Zullen wij eens met u mee kijken naar uw persoonlijke situatie?