Nalatenschap afwikkeling

Het afwikkelen van een erfenis

De afwikkeling van een erfenis: schuif het niet op de lange baan!

Als iemand overlijdt dienen er veel zaken geregeld te worden. In de praktijk zien we dat ‘om kosten te besparen’ zaken en bepaalde acties vooruit worden geschoven en uiteindelijk worden vergeten. Dit kost u uiteindelijk (veel) geld!

De afwikkeling van een erfenis

Waar aan te denken?

Na een overlijden dienen er op korte termijn erg veel financiële en administratieve zaken geregeld te worden. Denk hierbij aan het opzeggen van abonnementen en verzekeringen, aangifte doen van Inkomsten- en Erfbelasting, het regelen van bankzaken en het ontruimen en eventueel verkopen van een woning.

Juridische inhoud, clausules, vorderingen

De afwikkeling van een erfenis, een nalatenschap is niet eenvoudig. Heeft u een testament, dan dient er precies te worden gekeken naar de juridische inhoud en naar de vaak lastig te begrijpen clausules. Misschien zijn er nog vorderingen uit vorige nalatenschappen, hoe zit het met de erfbelasting en zijn er eventueel schenkingen op papier gedaan?

‘Het komt wel een keer’ – kost u uiteindelijk (veel) geld

Naast dat een afwikkeling dus heel lastig is, kost het vaak ook erg veel tijd. In de praktijk zien we vaak dat men om kosten te besparen dingen vooruit schuift en dat belangrijke zaken aansluitend zelfs helemaal worden vergeten. Dit leidt dan eigenlijk altijd tot het moeten betalen van een hoge(re) erfbelasting, tot hoge(re) inkomstenbelasting, tot het vergeten van aftrekposten in de aangifte, hoofdelijke aansprakelijkheid, etc.

Executeur, Gevolmachtigde, Vereffenaar

Wettelijk gezien zijn er verschillende manieren om de nalatenschap, de erfenis, af te wikkelen, namelijk:

1. als executeur, benoemd in een testament;
Wanneer u bent benoemd tot executeur heeft u vaak een in het testament duidelijk omschreven taak. De wet verbindt hieraan echter ook diverse verplichtingen en zelfs bepaalde aansprakelijkheden.

2. als gevolmachtigde van de erfgenamen;
Wanneer er geen testament is of er is geen executeursbenoeming in het testament opgenomen, dienen alle erfgenamen de nalatenschap tezamen af te wikkelen.

3. als vereffenaar;

Wanneer bijvoorbeeld één van de erfgenamen de nalatenschap beneficiair aanvaardt worden alle erfgenamen direct vereffenaar en dienen zij de nalatenschap via allemaal formele regels en via de rechtbank af te wikkelen. Deze procedure duurt erg lang en is doorgaans erg kostbaar.

Hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld

Is één van bovenstaande situaties op u van toepassing en loopt u liever niet het risico hoofdelijk aansprakelijk te worden gesteld?

Zekerheid voor alles

Wenst u zeker te zijn van een optimale werking van het testament en andere fiscale clausules?

Hulp gewenst?

Heeft u hulp nodig bij de afwikkeling van een nalatenschap?
Is uw dierbare overleden en weet u zich geen raad wat precies te doen?

Neem dan contact op voor een geheel vrijblijvend en kosteloos gesprek met de Erfrechtinfo vakspecialist.

Contact

Erfrechtinfo
Antwoordnummer 1771
1950 VB Velsen-Noord

085 - 0 60 10 70

info@erfrechtinfo.com

Contact

Erfrechtinfo
Antwoordnummer 1771
1950 VB  Velsen-Noord

085 - 0 60 10 70

Presentaties

Erfrechtinfo organiseert informatiebijeenkomsten 'in begrijpelijke taal', die u kosteloos kunt bijwonen. Erfrechtinfo: 'Een begrip op 't gebied van Erfrecht'