Het laatste nieuws

Hier vindt u het laatste nieuws over Erfrecht en aanverwante onderwerpen.

Kom regelmatig terug op deze pagina voor de laatste nieuwtjes.

Van JUBELTON naar KARTON??

Van jubelton naar karton?? De Jubelton, ook wel bekend als de verhoogde vrijstelling tot € 106.671. Een mooi bedrag dat “belastingvrij” kan worden geschonken aan iedereen die de leeftijd van 40 nog niet heeft bereikt. Uiteraard moet dit bedrag worden gebruikt voor de...

Lees meer

Grote problemen met het Levenstestament

Steeds meer mensen maken tegenwoordig een levenstestament. Een belangrijk document dat regelt wie er alles namens u mag regelen, wanneer u onverhoopt wilsonbekwaam zou worden of wanneer u zaken niet zelf buiten de deur kunt regelen omdat u bijvoorbeeld een gebroken...

Lees meer

Schenken op papier en de belasting-waaier

Wanneer we belasting willen besparen wordt de schenking vaak vergeten, maar waarom? Belasting besparen willen we allemaal en het liefst de gehele waaier aan belastingen, dus de erfbelasting, de schenkbelasting, de inkomstenbelasting, maar ook de eigen bijdrage WLZ....

Lees meer

Nut en noodzaak van de verklaring van erfrecht

Wanneer iemand overlijdt dient er een verklaring van erfrecht te worden opgemaakt, maar is dit nu wel echt nodig en is er sinds 2003 nog wel een noodzaak hiertoe? Waarvoor dient de verklaring van erfrecht? Na een overlijden worden door de bank de rekeningen...

Lees meer

Wat te doen bij het overlijden van een dierbare?

Indien een dierbare overlijdt zijn er veel zaken die geregeld moeten worden. Wat is belangrijk en wat kan er wachten?Iedere beslissing heeft gevolgen, het is dus belangrijk om duidelijkheid te hebben. Ten eerste: het is belangrijk om niet direct banken en andere...

Lees meer

Een ‘som ineens’

Een som ineens is een bedrag waarop na het overlijden van een ouder een beroep op kan worden gedaan als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Ideaal om een scheve verhouding na het overlijden van de betreffende ouder alsnog recht te trekken. Twee varianten van de...

Lees meer

Moet ik als samenwoner iets regelen?

Helaas is er voor samenwoners niets wettelijk geregeld. Zij vallen buiten iedere standaard wettelijke regeling. Om voor de erfbelasting, de inkomstenbelasting en het pensioen gelijk te worden beschouwd als gehuwden dienen SAMENWONERS een samenlevingsovereenkomst te...

Lees meer

De nieuwe huwelijkswet (01-01-18) en samenwoners

Sinds 1 januari 2018 hebben we in Nederland een nieuw huwelijksvermogensregime. De ‘beperkte wettelijke gemeenschap van goederen’. Dit nieuwe systeem bepaalt dat alle goederen die een persoon had vóór het huwelijk privé blijven tijdens het huwelijk. Ook erfenissen en...

Lees meer

Het verblijvensbeding (maakt meer kapot dan je lief)

Voor samenwonend Nederland is het de allerbelangrijkste reden voor het opmaken van een samenlevingsovereenkomst……het verblijvensbeding. Maar wat is dit voor een beding en wat doet het? Een verblijvensbeding is een clausule die wordt opgenomen in een...

Lees meer

Contact

Erfrechtinfo
Antwoordnummer 1771
1950 VB  Velsen-Noord

085 - 0 60 10 70

Presentaties

Erfrechtinfo organiseert informatiebijeenkomsten 'in begrijpelijke taal', die u kosteloos kunt bijwonen. Erfrechtinfo: 'Een begrip op 't gebied van Erfrecht'