Erfrecht info biedt hulp

Door notarissen wordt in veel levenstestamenten blijkbaar verkeerde/ verouderde tekst gebruikt. Een standaard op te nemen stukje (vaste) tekst voor een euthanasieverklaring is er nooit bepaald maar wel is afgesproken dat ‘wanneer de geschreven bepaling in een levenstestament aan bepaalde tekstuele voorwaarden voldoet’ dit duidelijk is voor artsen.

Door de verkeerde/verouderde teksten kunnen artsen lastig interpreteren wat er precies wordt bedoeld en zij kunnen soms hierdoor geen euthanasie toepassen…

De Regionale Toetsings Commissie heeft nu de notarissen verzocht hiernaar te kijken en zelfs de cliënten terug te roepen die een levenstestament hebben dat niet voldoet aan de standaard.

(Bron: KNB)

Tip: Wacht dit niet af maar onderneem zelf actie: Erfrecht info biedt kosteloos de Second Opinion Service

Dit geeft u meteen binnen 24 uur duidelijkheid. Het mag immers niet zo zijn dat u meent alles goed geregeld en notarieel vastgelegd te hebben maar dat als het er straks op aan komt uw laatste wens hierdoor niet in gang gezet wordt…

Bellen – Mailen – Per post Helemaal wat u wenst! Ga naar de contact pagina op de website of naar de dienst Second Opinion Service.