VERGRIJZING, PENSIOENKORTING, INFLATIE EN TOCH NOG GEEN TESTAMENT?

Nederland vergrijst. In 2021 is ongeveer 20% van de bevolking 65 jaar of ouder. Dat het vergrijzen van de bevolking bepaalde gevolgen heeft is wel duidelijk, maar dat dit nadeel ook veelal wordt gecompenseerd door dezelfde groep is niet voor iedereen even duidelijk. Is het namelijk niet zo dat door de vergrijzing er problemen ontstaan met de pensioenen. Deze pensioenen moeten door de kleinere groep werkenden worden verdiend. En ook de zorg wordt toch afgewenteld op de samenleving?

Uiteraard zijn dit feiten, maar laten we niet vergeten wie de hoofdprijs betalen voor de Wet Langdurige Zorg. Dit zijn de ouderen die deze hulp nodig hebben. Zij hebben hard gewerkt en gespaard, maar dienen nu hun hele vermogen en woning op te eten, alvorens een lage bijdrage te krijgen.

En dan de pensioenen en lonen. Daar waar bijna eenieder ieder jaar een zekere vorm van inflatie correctie krijgt, waardoor de koopkracht enigszins nog op peil blijft geldt ook dit al jaren lang niet meer voor gepensioneerden. Geen indexering en prijsstijgingen, betekent weer minder inkomen voor de dagelijkse vaste lasten.

Ouderen zien hun zuurverdiende spaarcenten smelten als sneeuw voor de zon. Want helaas betekent een dalend of gelijkblijvend inkomen, maar een (door de oververhitte woningmarkt) stijgende WOZ waarde, dat er niet minder eigen bijdrage moet worden betaald, maar eenzelfde bedrag of soms zelfs een hoger bedrag.

En toch zijn er gepensioneerden die nog geen belastingbesparend testament hebben. Is het nog niet voldoende dat de belastingdienst en de overheid jaarlijks/maandelijks een graai doen in uw vermogen? Stop met diefstal uit eigen portemonnee en zorg dat u een testament opstelt waarin u eenvoudig maatregelen kunt nemen tegen deze gelegaliseerde diefstal.