Wanneer we belasting willen besparen wordt de schenking vaak vergeten, maar waarom?

Belasting besparen willen we allemaal en het liefst de gehele waaier aan belastingen, dus de erfbelasting, de schenkbelasting, de inkomstenbelasting, maar ook de eigen bijdrage WLZ. Een schenking op papier mag als doel om belasting te besparen zeker niet ontbreken.

Maar hoe werkt zo’n schenking op papier nu eigenlijk?

Moeder schenkt aan haar zoon € 6.604 (het vrijgestelde bedrag) en leent dit direct weer terug van haar zoon. Het geldbedrag gaat niet echt over, maar wordt slechts op papier schuldig erkend. De zoon heeft nu een vordering op zijn moeder, maar kan dit bedrag pas bij haar overlijden opeisen. Ook komen zij in de akte overeen dat er 6% rente per jaar moet worden voldaan door de moeder aan haar zoon (dus € 396,24). Met deze jaarlijks vrijgestelde schenking op papier besparen we per kind in 5 jaar al snel belasting over een kleine € 39.000. Schenken op papier of ‘schuldig erkenning uit vrijgevigheid’, zoals deze schenking ook wel eens wordt genoemd, is dan ook de ideale constructie wanneer u weinig of geen vermogen heeft, maar toch wenst te schenken. Tegenwoordig zit bij de meeste mensen het vermogen in de stenen, waardoor een schenking niet mogelijk is. Door nu te schenken op papier is het toch mogelijk om de waarde van de woning tijdens leven al over te dragen op de kinderen, waardoor duizenden tot tienduizenden euro’s aan belasting kunnen worden bespaard.

De belasting-waaier

Schenken op papier is voordeel op iedere belasting van de belasting-waaier, namelijk:

Erfbelasting/schenkbelasting: met de schenking op papier wordt voor de erfbelasting en de schenkbelasting in de gemelde 5 jaar al snel 10 tot 20 procent bespaard. De erfbelasting/ schenkbelasting kent namelijk een progressief tarief, waardoor we over het bedrag van € 39.000 al snel een besparing realiseren van € 7.800 per kind.

Inkomstenbelasting: Ook voor de inkomstenbelasting is er een besparing te realiseren. Het bedrag dat namelijk wordt geschonken en daarna wordt terug geleend vormt een aftrekpost voor de inkomstenbelasting bij de schenker. Het bedrag is namelijk geschonken en is daarmee uit het vermogen gegaan. Door het terug lenen kan er nog steeds beschikt worden over het bedrag en mag het dus ook worden opgemaakt. Voor de begiftigde vormt deze schenking uiteraard wel een bijtelling voor de inkomstenbelasting.

Wet Langdurige Zorg (WLZ): Dat het schenken op papier ook erg lucratief is om de eigen bijdrage Wet Langdurige Zorg te beperken blijkt uit het feit dat het schenken op papier van invloed is op de hoogte van uw vermogen (Box 3). De eigen bijdrage voor de WLZ wordt berekend over het maandelijks inkomen, vermeerderd met 4% van het totaal vermogen. En dat is juist wat de schenking op papier doet, het verkleint het vermogen in uw Box 3.

Schenken op papier, louter voordelen of toch nog wat verborgen nadelen?

Een nadeel van dit stelsel zou de jaarlijks te betalen rente kunnen zijn. Ieder jaar dient er tenslotte rente te worden betaald over het geschonken bedrag. Schenken we 5 jaar achter elkaar, dan hebben we het over 5 maal de rente bij elkaar over al deze jaren. Nemen we het huidige vrijgestelde bedrag dan komen we op € 396,24 maal 5, dus een totaal bedrag van € 1.981,20 per kind per jaar.

Een ander nadeel zijn in dit geval de notariskosten. U dient ieder jaar naar een notaris te gaan en ieder jaar deze schenking te doen. De gemiddelde prijzen voor een schenkingsakte zijn recent onderzocht door de consumentenbond en liggen tussen de € 300 en € 900 per akte. Zouden we vijf jaren achtereenvolgens schenken, dan besparen we veel geld, maar betalen we ook veel aan de notaris, namelijk tussen de € 1.500 en € 4.500.

De oplossing, de OSOP en de SET

Als oplossing wordt vaak de OSOP (Onderhandse Schenking Op Papier) geadviseerd. Met deze manier van schenken hebben we niet de jaarlijkse kosten van de notaris, want de schenkingen worden onderhands opgesteld en nadat dit een aantal jaren is gebeurd, gaat men naar de notaris en laat men de diverse onderhandse akten bekrachtigen in één akte van schenking die door de notaris wordt opgemaakt. Om er zeker van te zijn dat u de WLZ besparing nu niet misloopt, blijft wel het advies om een jurist de eerste akte te laten opstellen met betrekking tot de verkleining van de eigen bijdrage WLZ.

Een andere oplossing wordt vaak gevonden in de SET (Schenking en Terugleenconstructie). In dit geval schenken de ouders aan de kinderen een jaarlijks vrijgesteld bedrag. De kinderen storten dit geldbedrag terug aan hun ouders onder de vermelding dat het een lening is, waarvoor een onderhandse akte is opgemaakt. In deze akte staan de noodzakelijke regels om naast de belasting ook de WLZ te voorkomen. Nadeel van deze constructie is dat de ouder het totale bedrag dat wordt geschonken wel echt dient over te maken, waarna hij/zij dit dan weer krijgt terug geleend. Er worden in dit geval geen notariskosten gemaakt.

Schenken is een goed idee, maar laten we eerst even een schenkingsplan maken met alle voor- en nadelen.