Schenken op papier

Schenken op papier, ideaal om erfbelasting te besparen maar laat u goed informeren, want er zitten echt wel wat haken en ogen aan. Het is helemaal afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

‘Steenrijk’

Het schenken van geld, van vermogen, kan op verschillende manieren. Als uw vermogen op een bankrekening staat, dan kunt u het gewenste geldbedrag relatief makkelijk overmaken. De ontvanger dient wel schenkbelasting te betalen over het meerdere van het door de wet vrijgestelde bedrag.

De belasting vrijstellingen liggen tussen de € 2.274 – € 106.671

Het kan ook zijn dat u uw geld toch liever op uw bankrekening wilt laten staan, bijvoorbeeld voor onverwachte toekomstige kosten of uitgaven.
Of: misschien zit bij u het vermogen in uw huis, in de stenen, u bent zogezegd “steenrijk”. Dan heeft u een mooie optie: schenken op papier.

Erfbelasting besparen

Wanneer men wenst te gaan schenken om erfbelasting te besparen wordt er vaak gebruik gemaakt van een schenking op papier.

Hoe werkt Schenken op papier?

Als u gaat schenken op papier, blijft het geschonken bedrag wel gewoon bij de schenker. Het geschonken bedrag staat dus gewoon op uw bankrekening, of het zit ‘in de stenen’, en u mag het ook gewoon spenderen. De schenking op papier is eigenlijk niets meer dan een belofte, dat wanneer de schenker overlijdt de kinderen een bedrag tegoed hebben. Dit bedrag wordt dan niet meer belast met erfbelasting. Even voor de duidelijkheid: Indien bijna al uw vermogen in een woning zit, kan er dus ook geschonken worden. U hoeft dus niet te kunnen beschikken over deze gelden.

Notariële akte

De schenking op papier betreft een notariële akte.
U maakt dus bij elke schenking kosten voor de door de notaris op te stellen akte.
6% rente betalen aan de begiftigde(n)

De wetgever heeft verder bepaald, dat over het bedrag wat wordt geschonken, maar liefst 6% rente dient te worden voldaan aan de begiftigde(n). De hoogte van deze rente is niet onderhandelbaar. Het bedrag van 6% per jaar dient feitelijk te worden overgeboekt naar de begiftigde(n).

Even een rekenvoorbeeld:

Het bedrag dat jaarlijks belastingvrij aan een kind mag worden geschonken ligt in 2022 op € 5.677

Zou er nu vijf jaar lang geschonken worden aan twee kinderen, dan krijgen zij uit de nalatenschap samen in totaal € 56.770 belastingvrij uitgekeerd bij het overlijden van de langstlevende ouder.

Over dit bedrag zou anders in het hoogste tarief: 20% aan erfbelasting worden geheven. De besparing door deze schenking op papier is dus maar liefst € 11.354 per persoon.

Schenken en de inkomstenbelasting ‘Schuld’

Door het schenken op papier blijft het vermogen bij de schenker (nogmaals: en kan hier gewoon alles mee doen). Voor de inkomstenbelasting echter is dit bedrag feitelijk weggegeven en weer terug geleend, waardoor er een schuld is ontstaan. Over deze “schuld” moet een rentevergoeding worden voldaan. Voor de schenker (doorgaans de persoon met het meeste vermogen) wordt het geschonken bedrag op papier niet meegeteld als vermogen in box 3. Daarnaast moet de schenker jaarlijks een bedrag aan rente betalen (6%), welk bedrag ook weer uit het vermogen van de schenker gaat en waarover dus ook geen belasting wordt betaald.

Nadelen

Een nadeel voor de inkomstenbelasting kan zijn, dat het geschonken vermogen bij de kinderen wordt belast, maar wanneer zij nog niet veel vermogen hebben zal het bij hen ook vallen binnen de vrijstelling (2022: € 50.000). Wanneer de kinderen zelf al wel (meer) vermogen hebben kan dit alsnog een mooi voordeel opleveren, omdat zij volledig worden gecompenseerd door de 6% rentevergoeding.

Box 3 gaat veranderen

Weet u wat de verandering in Box 3 voor u en uw situatie betekent? Erfrechtinfo biedt kosteloos informatie en maatwerk oplossingen.

Handige tips

Er zijn wel een aantal handige tips waarover we u tijdens een gesprek kunnen informeren als u het schenken op papier wilt gaan opstarten.
Neem contact op voor meer informatie en advies van een Erfrechtinfo vakspecialist.

Contact

Erfrechtinfo
Antwoordnummer 1771
1950 VB Velsen-Noord

085 - 0 60 10 70

info@erfrechtinfo.com

Contact

Erfrechtinfo
Antwoordnummer 1771
1950 VB  Velsen-Noord

085 - 0 60 10 70

Presentaties

Erfrechtinfo organiseert informatiebijeenkomsten 'in begrijpelijke taal', die u kosteloos kunt bijwonen. Erfrechtinfo: 'Een begrip op 't gebied van Erfrecht'