Testament

Wat is eigenlijk een testament?

Een testament is een document waarin u vastlegt wie er van u erft, maar ook wat iemand van u krijgt en hoe iemand het krijgt. Ook bepaalt u wanneer iemand iets krijgt. En heel belangrijk: u bepaalt hierin wie uw nalatenschap mag afwikkelen. Het is een eenzijdige rechtshandeling, een uiterste wilsverklaring, die wordt opgemaakt bij een notaris.

Indien u géén testament maakt, is de Nederlandse wet van toepassing.
U heeft zelf helemaal geen inspraak in wie er van u erft.

Complexe materie

Sommige mensen hebben wel al een testament, maar weten niet goed wat er in staat. De juridische tekst in een testament is moeilijk leesbaar en bijna niet te begrijpen. Het betreft complexe materie.

Belastingbesparende maatregelen

Wat veel mensen niet weten, is dat in een testament ook maatregelen opgenomen kunnen worden om belasting te besparen. De belastingbesparing is niet alleen voor uw partner maar ook al voor de volgende generatie(s). In een vrijblijvend gesprek kunnen we kijken en berekenen hoeveel erfbelasting u zou kunnen besparen. Er kan belasting bespaard worden bij specifiek het eerste of tweede overlijden (hier bedoelen we mee: het overlijden van de langstlevende) of bij beide overlijdens. Denk echter ook aan het opnemen van een toekomstbestendige WLZ-clausule (WLZ staat voor: Wet Langdurige Zorg), zodat u niet uw spaargeld ziet verdwijnen naar de zorginstelling als u daar opgenomen wordt, maar dat uw vermogen alvast overgeheveld kan worden naar de kinderen.

Executeur benoemen

Het is aan te bevelen om in ieder geval een executeur te benoemen, dè aangewezen persoon die alles voor u mag regelen en uw nalatenschap gaat afwikkelen. Ook de aangifte voor de erfbelasting wordt door de executeur verzorgd. Maar wat zijn eigenlijk precies de verantwoordelijkheden van een executeur en wat houdt de hoofdelijke aansprakelijk van de executeur precies in? Wie wijst u aan?

De afwikkeling van een erfenis is een lange en lastige procedure. Soms is het zelfs zo dat een afwikkeling helemaal onmogelijk lijkt door erfgenamen die niet meewerken, of als er ruzie is in de familie. Erfrechtinfo kan hierin ondersteunen. Wij kunnen bepaalde taken uitvoeren.

Maatwerk

Het samenstellen van een testament is echt maatwerk, ieders situatie is immers anders. In welke levensfase zit u? Wat zijn uw wensen? Wat zegt uw gevoel? Er zijn heel veel mogelijkheden. Wilt u ‘de koude kant uitsluiten? Wilt u er voor zorgen dat uw spaargeld straks naar uw kinderen gaat in plaats van naar een zorginstelling? Wilt u een specifiek iemand als executeur aanwijzen? Wenst u misschien iets na te laten aan uw kleinkinderen aan een goede vriend of aan een Goed Doel? Wat gebeurt er met uw onderneming als u overlijdt, wie krijgt het tweede huis of dat ene schilderij…

Second Opinion

Heeft u al een testament?
Twijfelt u aan de juistheid van de inhoud of is uw akte wellicht verouderd?
Laten wij er samen eens naar kijken.

Contact

Erfrechtinfo
Antwoordnummer 1771
1950 VB Velsen-Noord

085 - 0 60 10 70

info@erfrechtinfo.com

Contact

Erfrechtinfo
Antwoordnummer 1771
1950 VB  Velsen-Noord

085 - 0 60 10 70

Presentaties

Erfrechtinfo organiseert informatiebijeenkomsten 'in begrijpelijke taal', die u kosteloos kunt bijwonen. Erfrechtinfo: 'Een begrip op 't gebied van Erfrecht'