Erfrecht info is er voor iedereen die IN BEGRIJPELIJKE TAAL hulp, advies en/of begeleiding wenst op juridisch en belastingtechnisch gebied en in het bijzonder op het gebied van ERFRECHT... Wij zijn zeven dagen per week telefonisch bereikbaar op 085 - 0 60 10 70 voor vragen en voor het reserveren van stoelen op één van onze altijd kosteloos bij te wonen PRESENTATIES... U kunt ons ook mailen op info@erfrechtinfo.com

Testament

U bepaalt WIE er WAT krijgt na uw overlijden en HOE uw nalatenschap afgehandeld wordt

Indien u géén testament maakt, is DE NEDERLANDSE WET van toepassing.
U heeft zelf helemaal geen inspraak in WIE er van u erft.

Het testament is een document waarin u niet alleen vastlegt WIE er van u erft, maar ook WAT iemand van u krijgt en HOE iemand het krijgt. Ook bepaalt u WANNEER iemand iets krijgt. 

Complexe materie
Sommige mensen hebben wel al een testament, maar weten niet goed wat er in staat. De juridische tekst in een testament is moeilijk leesbaar en bijna niet te begrijpen. Het betreft complexe materie. 

Belastingbesparende maatregelen
Wat veel mensen niet weten, is dat in een testament ook maatregelen opgenomen kunnen worden om belasting te besparen. De belastingbesparing is niet alleen voor uw partner maar ook al voor de volgende generatie(s). In een vrijblijvend gesprek kunnen we kijken en berekenen hoeveel erfbelasting u zou kunnen besparen. Er kan belasting bespaard worden bij specifiek het eerste of tweede overlijden (hier bedoelen we mee: het overlijden van de langstlevende) of bij beide overlijdens. Denk echter ook aan het opnemen van een toekomstbestendige WLZ-clausule (WLZ staat voor: Wet Langdurige Zorg), zodat u niet uw spaargeld zier verdwijnen naar de zorginstelling als u daar opgenomen wordt, maar dat uw vermogen alvast overgeheveld kan worden naar de kinderen. 

Executeur benoemen
Het is aan te bevelen om in ieder geval een executeur te benoemen, dè aangewezen persoon die alles voor u mag regelen en uw nalatenschap gaat afwikkelen. Ook de aangifte voor de erfbelasting wordt door de executeur verzorgd. Maar wat zijn eigenlijk precies de verantwoordelijkheden van een executeur en wat houdt de hoofdelijke aansprakelijk van de executeur precies in? Wie wijst u aan?  

De afwikkeling van een erfenis is een lange en lastige procedure.  Soms is het zelfs zo dat een afwikkeling helemaal onmogelijk lijkt door erfgenamen die niet meewerken, of als er ruzie is in de familie. Erfrecht info kan hierin ondersteunen. Wij kunnen bepaalde taken uitvoeren.

Maatwerk
Het samenstellen van een testament is echt maatwerk, ieders situatie is immers anders. In welke levensfase zit u? Wat zijn uw wensen? Wat zegt uw gevoel? Er zijn heel veel mogelijkheden. Wilt u ‘de koude kant uitsluiten? Wilt u er voor zorgen dat uw spaargeld straks naar uw kinderen gaat in plaats van naar een zorginstelling? Wilt u een specifiek iemand als executeur aanwijzen? Wenst u misschien iets na te laten aan uw kleinkinderen aan een goede vriend of aan een Goed Doel? Wat gebeurt er met uw onderneming als u overlijdt, wie krijgt het tweede huis of dat ene schilderij...
  
Second Opinion
Heeft u al een testament?
Twijfelt u aan de juistheid van de inhoud of is uw akte wellicht verouderd?
Zullen wij er samen eens naar kijken? 

Neem contact met ons op +31 85 0 60 10 70
error: Onze teksten zijn beschermd tegen kopiëren!