Van jubelton naar karton??

De Jubelton, ook wel bekend als de verhoogde vrijstelling tot € 106.671. Een mooi bedrag dat “belastingvrij” kan worden geschonken aan iedereen die de leeftijd van 40 nog niet heeft bereikt. Uiteraard moet dit bedrag worden gebruikt voor de aanschaf van een woning, het verbeteren van de woning, het aflossen van de hypotheek, etcetera.

Enige tijd gaan de geruchten al dat deze jubelton zal worden afgeschaft. Daar waar vorig jaar veelal gespeculeerd werd dat de hoge vrijstelling per 1 januari 2022 zou vervallen, kregen we toch te horen dat afschaffing niet eerder mogelijk is dan per 1 januari 2024. Dus…..tot 1 januari 2024 zou de mogelijkheid blijven bestaan. Echter het blijven bestaan van de regeling is één, maar over de hoogte is hiermee niets vastgelegd.

De kogel is nu door de kerk!

Per 1 januari 2023 wordt de jubelton verlaagd naar € 27.231 (een kwart ton). De regeling blijft tot 2024, maar wordt een jaar voorafgaand aan de afschaffing dus verlaagd naar de vrijstelling die al bestond voor eenmalige belastingvrije giften aan kinderen onder de 40.

De regeling om gebruik te maken van een belastingvrije gift ter grootte van € 27.231 bestond al in artikel 33 lid 5 sub a Successiewet 1956, maar toch is er een verschil. Onder de huidige regeling mag dit bedrag alleen worden geschonken aan een kind onder de 40 jaar. De verlaagde jubelton mag echter ook aan anderen worden geschonken!

Wanneer we het echter hebben over kinderen is de jubelton eigenlijk overbodig geworden vanaf       1 januari volgend jaar. Waarom zouden we gebruik maken van de regeling dat de kinderen de € 27.231 in een woning moeten stoppen, met als gevolg dat wanneer dit niet lukt er alsnog schenkingsrecht moet worden betaald, als je ook gewoonweg dit volledige bedrag kunt geven als éénmalig verhoogde vrijstelling, dat mag worden besteed aan alles wat het kind zelf wenselijk acht?!