Een Verklaring van Erfrecht (VVE) dient te worden opgesteld om de nalatenschap, de erfenis, van een overledene te kunnen afwikkelen.

Een notaris verklaart in een VVE wie de erfgenamen van een overledene zijn en wie er precies over de nalatenschap mag beschikken. Dit kan de gevolmachtigde uit het levenstestament zijn of de persoon die als executeur vernoemd staat in het testament.

Bij veruit de meeste notariskantoren wordt een VVE afgegeven en wordt daarna de erfgenaam aan zijn of haar lot overgelaten.

In testamenten staan echter vaak allerlei clausules, waarvan moet worden aangegeven of deze wel of niet worden aangewend. Wanneer hier niets mee wordt gedaan, is er vaak véél meer erfbelasting verschuldigd bij het eerste en/of bij het tweede overlijden.

Naast het laten opmaken van de VVE is het dus van wezenlijk belang dat u ook uitvoerig wordt voorgelicht over de verdere bepalingen uit het testament, zoals bijvoorbeeld de uitsluitingsclausule, de rente overeenkomst of ventielclausule, maar ook het opmaken van een boedelbeschrijving en het vaststellen van de wettelijke verdeling.

Als er géén testament is of er in het testament geen executeur is benoemd, moeten alle erfgenamen steeds gezamenlijk optreden. De praktijk leert dat dit een lastige opgave is en let op: de executeur is hoofdelijk aansprakelijk voor bepaalde zaken. We zien dan ook vaak dat dit helemaal fout loopt en dat de executeur/gevolmachtigde in allerlei valkuilen loopt en hierdoor zelfs hoofdelijk aansprakelijk wordt.

Het advies is dan ook meestal om deze taak uit handen te geven aan iemand die hier verstand van heeft. Uiteraard kan dit een notaris zijn, maar er wordt vaak erg opgekeken tegen het uurloon van de notaris. Een betere optie is om hiervoor een betrouwbare en professionele organisatie te vinden met kennis en expertise hierin: Erfrecht.info helpt u hiermee en is u graag van dienst!