Verklaring van erfrecht

Er komt meer bij kijken dan u denkt!

Een verklaring van erfrecht dient te worden opgesteld om de nalatenschap van een overledene te kunnen afwikkelen. Er komt echt meer bij kijken dan u in eerste instantie denkt!

Afwikkeling van een erfe​nis

Een verklaring van erfrecht en/of een verklaring van executele dient te worden opgesteld om de erfenis van een overledene te kunnen afwikkelen en bijvoorbeeld de gelden bij de bank(en) te kunnen opvragen. Echter ook om bijvoorbeeld een woning te kunnen verkopen.

Om deze akte te kunnen laten opmaken dienen de erfgenamen zich uit te spreken of zij en hoe zij de erfenis willen aanvaarden.

Aanvaarden van de erfenis

U heeft als erfgenaam in principe drie manieren om de nalatenschap, de erfenis, te aanvaarden:

1. Zuiver aanvaarden
Hiermee aanvaardt u zowel de bezittingen als de schulden van de nalatenschap. Indien er meer schulden dan bezittingen zijn, bent u met het eigen vermogen aansprakelijk voor deze schulden.

2. Verwerpen
U bent dan géén erfgenaam. Door de verwerping kunt u geen aanspraak meer maken op de nalatenschap, ook niet als later blijkt dat de nalatenschap een positief saldo heeft. (De kinderen van de verwerper erven overigens vaak in de plaats van de verwerper)

3. Beneficiair aanvaarden
U bent niet met uw eigen vermogen aansprakelijk voor een negatief saldo van de nalatenschap. Hier geldt dat u zich niet als erfgenaam gedragen mag hebben.

Uitgebreide voorlichting is van groot belang!

Een notaris verklaart​ in een verklaring van erfrecht wie de erfgenamen van een overledene zijn en wie er precies over de nalatenschap mag beschikken.

Bij veruit de meeste notariskantoren wordt een verklaring van erfrecht afgegeven en wordt daarna de erfgenaam aan zijn/haar lot overgelaten.

In testamenten staan echter vaak allerlei clausules, waarvan moet worden aangegeven of deze wel of niet worden gemaakt.. Wanneer hier niets mee wordt gedaan, is er vaak véél meer erfbelasting verschuldigd bij het eerste en/of bij het tweede overlijden.

Naast het laten opmaken van de verklaring van erfrecht is het dus van wezenlijk belang dat u ook uitvoerig wordt voorgelicht over de verdere bepalingen uit het testament, zoals bijvoorbeeld de uitsluitingsclausule, de rente overeenkomst of ventielclausule, maar ook het opmaken van een boedelbeschrijving en het vaststellen van de wettelijke verdeling. zijn belangrijk om vast te leggen.

Executeur / Volmacht

Als er geen testament is of in het testament geen executeur is benoemd, moeten alle erfgenamen steeds gezamenlijk optreden. De praktijk leert dat dit een lastige opgave is en let op: de executeur is hoofdelijk aansprakelijk voor bepaalde zaken. Zie hiervoor ook: nalatenschap afwikkeling. We zien dan ook vaak dat dit helemaal fout loopt en dat de executeur/gevolmachtigde in allerlei valkuilen loopt en hierdoor zelfs hoofdelijk aansprakelijk wordt.

Het advies is dan ook meestal om deze taak uit handen te geven aan iemand die hier verstand van heeft. Uiteraard kan dit een notaris zijn, maar er wordt vaak erg opgekeken tegen het uurloon van de notaris. Een betere optie is om hiervoor een betrouwbare en professionele organisatie te vinden met kennis en expertise hierin: Erfrechtinfo helpt u hiermee en is u graag van dienst!

Meer weten?

Laat u alstublieft eerst (kosteloos) goed voorlichten door de vakspecialisten van Erfrechtinfo!

Contact

Erfrechtinfo
Antwoordnummer 1771
1950 VB Velsen-Noord

085 - 0 60 10 70

info@erfrechtinfo.com

Contact

Erfrechtinfo
Antwoordnummer 1771
1950 VB  Velsen-Noord

085 - 0 60 10 70

Presentaties

Erfrechtinfo organiseert informatiebijeenkomsten 'in begrijpelijke taal', die u kosteloos kunt bijwonen. Erfrechtinfo: 'Een begrip op 't gebied van Erfrecht'