Indien een dierbare overlijdt zijn er veel zaken die geregeld moeten worden. Wat is belangrijk en wat kan er wachten? Iedere beslissing heeft gevolgen, het is dus belangrijk om duidelijkheid te hebben.

Ten eerste is het belangrijk om niet direct banken en andere instanties in te lichten over het overlijden, want het is mogelijk dat deze instanties bepaalde rekeningen en/of producten bevriezen totdat er een (door een notaris opgestelde) verklaring van erfrecht is. Hoewel deze blokkeringen van rekeningen en andere producten vaak niet wettelijk toegestaan zijn, zien wij in de praktijk dat dit wel vaak gebeurt. In deze toch al verdrietige en stressige periode zijn deze problemen extra vervelend.

Ten tweede er staan diverse keuzes gemeld in het testament. Deze keuzes dient u vaak al binnen een aantal maanden te nemen. Indien deze termijnen zijn verstreken, is er geen weg meer terug en is het mogelijk dat er alsnog erfbelasting verschuldigd is. Informatie omtrent deze mogelijkheden is te halen bij gespecialiseerde notarissen, maar dit is niet gratis. Erfrecht.info helpt u hier graag mee. Wij verlenen dit als service (=gratis).

Tenslotte is er naast het civielrechtelijke, fiscaalrechtelijke en emotionele aspect ook nog de belasting-technische kant. Het betreft hier vooral de Erfbelasting en Inkomstenbelasting. Ook hier lopen diverse termijnen en zijn er nogal wat valkuilen. Daarnaast ligt hier ook nog een zogenaamde hoofdelijke aansprakelijkheid op de loer. Erfrecht.info helpt u hier uiteraard ook mee!

HOE NU TE HANDELEN:

Licht de bank nog niet in, inventariseer wel wie er allemaal beschikt over de bankpas(sen);
Bijna alle overheidsinstanties worden automatisch op de hoogte gebracht;
Bel zo snel mogelijk met uw contactpersoon bij Erfrecht.info, wij begeleiden u door dit mijnenveld van wettelijke valkuilen;
Inventariseer de gemeenschapsgoederen (en in geval van huwelijksvoorwaarden: ook de privégoederen), dus de WOZ waarde van de woning, saldi op de bankrekeningen, inboedel, schulden, etc;
verzamel alvast zoveel mogelijk van de volgende documenten:

  • het laatste testament
  • de eventuele huwelijksvoorwaarden
  • eventueel gedane schenkingen
  • de akte van overlijden
  • het trouwboekje of familie-register

Wij maken graag tijd voor u vrij in deze moeilijke tijd:

  • Wij verlenen u onze diensten als service (=gratis)
  • Onze dienstverlening gaat 365 dagen per jaar door
  • Wij staan u met raad en daad bij
  • Juridische en financiële afwikkeling van een nalatenschap

Ook als er GEEN testament is!

085 – 0 60 10 70