Erfrecht info is er voor iedereen die IN BEGRIJPELIJKE TAAL hulp, advies en/of begeleiding wenst op juridisch en belastingtechnisch gebied en in het bijzonder op het gebied van ERFRECHT... Wij zijn zeven dagen per week telefonisch bereikbaar op 085 - 0 60 10 70 voor vragen en voor het reserveren van stoelen op één van onze altijd kosteloos bij te wonen PRESENTATIES... U kunt ons ook mailen op info@erfrechtinfo.com

Wet Langdurige Zorg (WLZ)

De Wet Langdurige Zorg kan er voor zorgen dat u moet gaan interen op uw zuur verdiende en bij elkaar gesprokkelde spaargeld en dat uw vermogen naar de zorginstelling/overheid gaat in plaats van alvast naar uw kinderen. 

Eigen Bijdrage
De Wet Langdurige Zorg bestaat sinds 1 januari 2015, en is voortgekomen uit de toenmalige Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
De WLZ biedt een veel beperktere dekking. Voor de langdurige zorg wordt een eigen bijdrage gerekend. De hoge bijdrage hiervan kan oplopen tot maximaal € 2.469,20 (cijfers 2021). De WLZ gaat voor deze eigen bijdrage uit van de hoogte van uw inkomen, maar neemt hiernaast óók een percentage van uw vermogen (Box 3).

De bijtelling van dit percentage van uw vermogen bij uw maandelijks vaste inkomen zorgt voor een veel hoger inkomen dan u feitelijk heeft, waardoor de eigen bijdrage vaak hoger uitkomt dan uw eigenlijke inkomen. Het gevolg hiervan is dat men dus vaak gaat interen op het vermogen en dus ook op de erfdelen/vorderingen die de kinderen hebben verkregen na het overlijden van hun eerste ouder..... en hier heeft u al erfbelasting over betaald! Een grote ergernis die u eenvoudig KUNT VOORKÓMEN! 

Interen op uw spaargeld voorkómen
Om te voorkómen dat de kindsdelen (waarover u dus al erfbelasting heeft betaald!) worden opgesoupeerd (opgemaakt), kan er in een testament een beschermingsclausule worden opgenomen. Er kan worden opgenomen dat de kindsdelen uit de nalatenschap van hun overleden ouder opeisbaar worden bij opname van de langstlevende partner in een verzorgingstehuis, waarop de WLZ van toepassing is. Hierdoor kunnen deze erfdelen niet langer worden meegenomen in de berekening van de eigen bijdrage voor de WLZ. Helaas kan er in het testament verder niets worden opgenomen om deze eigen bijdrage te verkleinen. Verdere mogelijkheden om belasting te besparen zijn slechts mogelijk in het levenstestament (zie hiervoor het hoofdstuk Levenstestament).

Door een samenspel van testament en levenstestament kan veel WLZ leed worden voorkomen, maar wat vaak wordt vergeten is dat een renteovereenkomst hierin ook een grote rol kan spelen. 

Wenst u meer informatie?
Laat u goed voorlichten en neem nu al maatregelen waarmee u veel kunt besparen op de eigen bijdrage voor de Wet Langdurige Zorg. 

Zullen we samen eens kijken naar uw persoonlijke situatie? 

Maak nu een afspraak +31 85 0 60 10 70
error: Onze teksten zijn beschermd tegen kopiëren!