Wet Langdurige Zorg (WLZ)

De Wet Langdurige Zorg kan er voor zorgen dat u moet gaan interen op uw zuur verdiende en bij elkaar gesprokkelde spaargeld en dat uw vermogen naar de zorginstelling/overheid gaat in plaats van alvast naar uw kinderen.

Eigen Bijdrage

De Wet Langdurige Zorg bestaat sinds 1 januari 2015, en is voortgekomen uit de toenmalige Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

De WLZ biedt een veel beperktere dekking. Voor de langdurige zorg wordt een eigen bijdrage gerekend. De hoge bijdrage hiervan kan oplopen tot maximaal € 2.506 (cijfers 2022). De WLZ gaat voor deze eigen bijdrage uit van de hoogte van uw inkomen, maar neemt hiernaast óók een percentage van uw vermogen (Box 3).

De bijtelling van dit percentage van uw vermogen bij uw maandelijks vaste inkomen zorgt voor een veel hoger inkomen dan u feitelijk heeft, waardoor de eigen bijdrage vaak hoger uitkomt dan uw eigenlijke inkomen. Het gevolg hiervan is dat men dus vaak gaat interen op het vermogen en dus ook op de erfdelen/vorderingen die de kinderen hebben verkregen na het overlijden van hun eerste ouder….. en hier heeft u al erfbelasting over betaald! Een grote ergernis die u eenvoudig kunt voorkomen!

Interen op uw spaargeld voorkómen

Om te voorkómen dat de kindsdelen (waarover u dus al erfbelasting heeft betaald!) worden opgesoupeerd (opgemaakt), kan er in een testament een beschermingsclausule worden opgenomen. Er kan worden opgenomen dat de kindsdelen uit de nalatenschap van hun overleden ouder opeisbaar worden bij opname van de langstlevende partner in een verzorgingstehuis, waarop de WLZ van toepassing is. Hierdoor kunnen deze erfdelen niet langer worden meegenomen in de berekening van de eigen bijdrage voor de WLZ. Helaas kan er in het testament verder niets worden opgenomen om deze eigen bijdrage te verkleinen. Verdere mogelijkheden om belasting te besparen zijn slechts mogelijk in het levenstestament (zie hiervoor levenstestament).

Door een samenspel van testament en levenstestament kan veel WLZ leed worden voorkomen, maar wat vaak wordt vergeten is dat een renteovereenkomst hierin ook een grote rol kan spelen.

Executeur benoemen

Het is aan te bevelen om in ieder geval een executeur te benoemen, dè aangewezen persoon die alles voor u mag regelen en uw nalatenschap gaat afwikkelen. Ook de aangifte voor de erfbelasting wordt door de executeur verzorgd. Maar wat zijn eigenlijk precies de verantwoordelijkheden van een executeur en wat houdt de hoofdelijke aansprakelijk van de executeur precies in? Wie wijst u aan?

De afwikkeling van een erfenis is een lange en lastige procedure. Soms is het zelfs zo dat een afwikkeling helemaal onmogelijk lijkt door erfgenamen die niet meewerken, of als er ruzie is in de familie. Erfrechtinfo kan hierin ondersteunen. Wij kunnen bepaalde taken uitvoeren.

Wenst u meer informatie?

Laat u goed voorlichten en neem nu al maatregelen waarmee u veel kunt besparen op de eigen bijdrage voor de Wet Langdurige Zorg.

Zullen we samen eens kijken naar uw persoonlijke situatie?
De vakspecialisten van Erfrechtinfo staan voor u klaar.

Contact

Erfrechtinfo
Antwoordnummer 1771
1950 VB Velsen-Noord

085 - 0 60 10 70

info@erfrechtinfo.com

Contact

Erfrechtinfo
Antwoordnummer 1771
1950 VB  Velsen-Noord

085 - 0 60 10 70

Presentaties

Erfrechtinfo organiseert informatiebijeenkomsten 'in begrijpelijke taal', die u kosteloos kunt bijwonen. Erfrechtinfo: 'Een begrip op 't gebied van Erfrecht'